Lägenhetskö Registera och administrera din köplats till ditt perfekta boende

För att kunna söka lägenhet hos Weland Fastigheter måste du registrera dig som sökande i Weland Fastigheter:s bostadskö.

Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna registrera dig i bostadskön via vår webbplats. Har du inte ett svenskt personnummer ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med registreringen.

När du registrerat dig kommer du behöva verifiera ditt konto med hjälp av din e-post innan du kan logga in.